Pięć rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze przemysłowej chłodziarki

Przemysłowe agregaty chłodnicze to urządzenia o krytycznym znaczeniu w produkcji, ponieważ są niezbędne do minimalizowania zagrożenia przestojami w produkcji lub pogorszeniem jakości produktów, które mogą być spowodowane nadmiarem ciepła w procesie lub aplikacji. W szczególności przemysłowe agregaty chłodnicze chronią integralność procesu, usuwając nadmiar ciepła z urządzeń i aplikacji wrażliwych na wysokie temperatury; przykładem mogą być urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym i produkcji napojów, tworzyw sztucznych i poligraficznym. Wykorzystując i recyrkulując własną wodę dostarczaną przez zakład, przemysłowe agregaty chłodnicze pomagają także zmniejszyć zużycie wody w zakładzie, obniżyć koszty związane z wodą chłodzącą oraz ominąć konieczność dostępu do miejskich wodociągów i systemu odprowadzania ścieków.

Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze przemysłowego agregatu chłodniczego

Zastanawiasz się nad wyborem przemysłowej instalacji chłodniczej dla swojego zakładu? Istnieje pięć kluczowych elementów, które należy rozważyć, aby upewnić się, że wybrano właściwy produkt: rodzaj cieczy technologicznej, która będzie używana, temperatura chłodzenia procesu, wymagania dotyczące ciśnienia i przepływu, środowisko pracy oraz wymagana wielkość agregatu chłodniczego.

  1. Ciecz chłodząca proces. Wybierając płyn chłodzący do swojego procesu, należy wziąć pod uwagę zarówno jego wydajność, jak i kompatybilność z urządzeniami. Wydajność danego płynu opiera się na jego właściwościach w danej temperaturze, takich jak ciepło właściwe, lepkość oraz temperatura zamarzania i wrzenia. Rozważając kompatybilność sprzętu, należy pamiętać o uwzględnieniu zarówno stosowanych materiałów, jak i płynów, ponieważ w systemach o niewłaściwych wymiarach często dochodzi do korozji i wczesnej degradacji uszczelnień.

  2. Temperatura cieczy chłodzącej. Poznaj dane dotyczące wydajności agregatu chłodniczego! Na wydajność chłodniczą agregatu chłodniczego bezpośredni wpływ ma temperatura zadana, co oznacza, że istnieje bezpośrednia zależność między temperaturą, na którą ustawiony jest agregat chłodniczy, a jego całkowitą wydajnością chłodniczą. Spadek temperatury spowoduje zwiększenie obciążenia układu chłodniczego, natomiast wzrost temperatury przyniesie odwrotny skutek.

  3. Wymagania dotyczące ciśnienia procesowego i przepływu. Czy wiesz, że wielkość i wydajność pompy pomagają określić straty ciśnienia w układzie, a także niezbędne natężenie przepływu? Właśnie tak!

Ciśnienie. Aby określić straty ciśnienia w systemie, należy umieścić manometry na wlocie i wylocie z procesu, a następnie zastosować ciśnienie pompy, aby uzyskać wartości przy żądanym natężeniu przepływu. Należy pamiętać, że niewymiarowa pompa zmniejszy natężenie przepływu płynu przez całą pętlę chłodzącą. Jeśli agregat chłodniczy został wyposażony w wewnętrzny układ nadciśnieniowy, przepływ zostanie skierowany wokół procesu i z powrotem do agregatu chłodniczego. Jeśli nie ma wewnętrznego układu nadmiarowego, pompa będzie próbowała zapewnić niezbędne ciśnienie i będzie pracowała z tzw. ciśnieniem własnym lub granicznym. W takim stanie żywotność pompy może ulec drastycznemu skróceniu; ciecz przestaje płynąć, a ciecz w pompie staje się gorąca, w końcu odparowuje i zaburza zdolność pompy do chłodzenia. Powoduje to nadmierne zużycie łożysk, uszczelek i wirników.

Przepływ. Nieodpowiedni przepływ przez proces spowoduje nieodpowiednią wymianę ciepła, więc przepływ nie usunie ciepła niezbędnego do bezpiecznej pracy procesu. W miarę wzrostu temperatury cieczy powyżej wartości zadanej, temperatura powierzchni/komponentów również będzie wzrastać, aż do osiągnięcia temperatury stanu ustalonego, która będzie wyższa od początkowej wartości zadanej.

  1. Środowisko pracy. Znajomość warunków panujących w miejscu, w którym będzie pracować agregat chłodniczy, jest niezbędna do wybrania produktu najlepiej dostosowanego do danego procesu! Szczególnie ważne jest uwzględnienie temperatury otoczenia i ograniczeń przestrzennych.

Temperatura otoczenia. Na zdolność chłodziarki chłodzonej powietrzem do rozpraszania ciepła ma wpływ temperatura otoczenia, ponieważ układ chłodniczy wykorzystuje gradient temperatury powietrze/czynnik chłodniczy do wywołania wymiany ciepła w procesie kondensacji. Wzrost temperatury powietrza otoczenia zmniejsza różnicę temperatur (Δ), co ogranicza całkowitą wymianę ciepła. Jeśli w agregacie chłodniczym zastosowano skraplacz chłodzony cieczą, wysokie temperatury otoczenia mogą nadal wywierać negatywny wpływ na kluczowe elementy, takie jak sprężarka, pompa i układy elektroniczne. Elementy te wytwarzają ciepło podczas pracy, a podwyższone temperatury skracają ich żywotność. Jako wskazówkę można podać, że typowa maksymalna temperatura otoczenia dla agregatów chłodniczych nieposiadających zewnętrznej konstrukcji wynosi 104°F.

Ograniczenia przestrzenne. Aby utrzymać właściwą temperaturę powietrza otoczenia, należy zapewnić odpowiednią przestrzeń cyrkulacji powietrza wokół agregatu chłodniczego. Bez odpowiedniego przepływu powietrza recyrkulacja nieodpowiedniej ilości powietrza szybko je nagrzewa. Wpływa to na wydajność agregatu chłodniczego i może doprowadzić do jego uszkodzenia.

  1. Rozmiar agregatu chłodniczego. Wybór agregatu chłodniczego o prawidłowych wymiarach to kluczowa decyzja. Niewymiarowy agregat zawsze będzie stanowił problem - nie będzie w stanie prawidłowo schłodzić urządzeń procesowych, a temperatura wody procesowej nie będzie stabilna. Z kolei agregat przewymiarowany nigdy nie będzie w stanie pracować z najwyższą wydajnością, a jego eksploatacja będzie bardziej kosztowna. Aby określić właściwy rozmiar agregatu dla danego zastosowania, należy znać natężenie przepływu i energię cieplną, jaką urządzenie procesowe dodaje do czynnika chłodzącego, tj. zmianę temperatury pomiędzy wodą na wlocie i wylocie, wyrażoną jako ∆T.

Chcesz porozmawiać z lokalnym ekspertem na temat obecnej lub przyszłej instalacji przemysłowej agregatu chłodniczego? Skontaktuj się z naszym zespołem ds. chłodzenia przemysłowego pod adresem www.atlascopco.com/industrial-cooling!

Partner

Narzedzia-esklep.pl - sklep z narzędziami warsztatowymi

W bogatej ofercie sklepu internetowego odnajdą Państwo narzędzie ręczne, pneumatyczne oraz specjalistyczne. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy.